ZOWh@t Arbeidsparticipatie – West-Friesland

ZOWh@t is een bovenschoolse arbeidstoeleidingsdienst van stichting Trigoon.
Hoofddoelstelling is om in de regio West-Friesland jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden: naar regulier werk, beschut werk of naar dagbesteding.
Opdrachtgevers van ZOWh@t zijn de zeven gemeenten in West-Friesland. De zeven gemeenten hebben zich voor het werk- en bijstand domein verenigd in WerkSaam West-Friesland en het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters).

Het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs in West-Friesland hebben jarenlange ervaring met de begeleiding van kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt of een andere passende plek. Die expertise wordt sinds 2015 breder ingezet voor alle kwetsbare jongeren tot 27 jaar, dit in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers: de mbo-scholen, de wijk- gebiedsteams en het bedrijfsleven. Het opbouwen van vertrouwen, zowel bij de jongeren als tussen de samenwerkingspartners, is hierin essentieel.

Inmiddels heeft ZoWh@t ongeveer 500 West-Friese jongeren begeleid en blijft zoeken naar mogelijkheden en kansen voor onze doelgroep. 
De samenwerking komt samen in het Jongerenloket West-Friesland
Voor meer informatie over ZoWh@tInteresse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.