Leerlingen verlaten de Stormvogel in principe in het schooljaar dat ze 18 jaar worden.

Leerlingen stromen uit naar belevingsgerichte, taakgerichte en arbeidsgerichte dagbesteding, (betaald) beschut werk, betaald werk in het vrije bedrijf.
Er zijn ook enkele leerlingen die na de Stormvogel een MBO 1/ BBL- opleiding gaan volgen.

Dagbesteding
Dit is gefinancierd werk, met behoud van de Wajong-uitkering (via het UWV). De indicatie vindt plaats door het CIZ (WLZ) of de gemeente (WMO/jeugdzorg) waarin de leerling woonachtig is.

Arbeid in een aangepaste werkomgeving (beschut werk)
Dit is betaald werk. Onderzoek wordt gedaan door WerkSaam en er wordt een indicatie banenafspraak aangevraagd bij het UWV. Het is hierbij noodzakelijk om de leerling aan te melden bij het doelgroepenregister. Op deze wijze komt de leerling in aanmerking voor regelingen die van toepassing zijn.

Arbeid in het reguliere bedrijfsleven, onder toezicht of leiding uit te voeren.
Dit is betaald werk (met loonkostensubsidie). Het onderzoek hiervoor wordt gedaan door WerkSaam en de indicatie banenafspraak vindt plaats door het UWV. Het is hierbij noodzakelijk om de leerling aan te melden bij het doelgroepenregister. Op deze wijze komt de leerling in aanmerking voor regelingen die van toepassing zijn.

Schoolverlaters en overgang naar passende arbeid
Als de leerling onze school verlaat, reiken wij de leerling een diploma, het transitiedocument en het portfolio uit. Het transitiedocument is het eindrapport van de leerling en bevat o.a. het OPP. In het portfolio zitten bewijsstukken van de leerlingen, bijvoorbeeld van de opdrachten die op school zijn uitgevoerd en de stageverslagen. 

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.