Ikec Hoorn Trigoon

Uitstroom

Uitstroom

Leerlingen verlaten de Stormvogel in principe in het schooljaar dat ze 18 jaar worden.

Zij stromen uit naar belevingsgerichte, taakgerichte en arbeidsgerichte dagbesteding, (betaald) beschut werk, betaald werk in het vrije bedrijf.

Er zijn ook enkele leerlingen die na de Stormvogel een MBO 1/ BBL opleiding gaan volgen.


Eindtrajectgesprek
Ongeveer een jaar voordat de leerling onze school verlaat, vindt er een eindtrajectgesprek met de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de stageleerkracht plaats, waarin we komen tot een advies over de uitstroommogelijkheden. We maken in dit gesprek afspraken om dit advies te realiseren.

 
De uitstroom onderscheiden we naar drie werksoorten:


Dagbesteding
Dit is gefinancierd werk, met behoud van de Wajong-uitkering (via het UWV). De indicatie vindt plaats door het CIZ (WLZ) of de gemeente (WMO/jeugdzorg) waarin de leerling woonachtig is.
Arbeid in een aangepaste werkomgeving (beschut werk)
Dit is betaald werk. Onderzoek wordt gedaan door WerkSaam en er wordt een indicatie banenafspraak aangevraagd bij het UWV. Het is hierbij noodzakelijk om de leerling aan te melden bij het doelgroepenregister. Op deze wijze komt de leerling in aanmerking voor regelingen die van toepassing zijn.


Arbeid in het reguliere bedrijfsleven, onder toezicht of leiding uit te voeren.
Dit is betaald werk (met loonkostensubsidie). Het onderzoek hiervoor wordt gedaan door WerkSaam en de indicatie banenafspraak vindt plaats door het UWV. Het is hierbij noodzakelijk om de leerling aan te melden bij het doelgroepenregister. Op deze wijze komt de leerling in aanmerking voor regelingen die van toepassing zijn
.
Schoolverlaters en overgang naar passende arbeid
Als de leerling onze school verlaat, reiken wij de leerling een diploma, het transitiedocument en het portfolio uit. Het transitiedocument is het eindrapport van de leerling en bevat o.a. het OPP. In het portfolio zitten bewijsstukken van de leerlingen, bijvoorbeeld van de opdrachten die op school zijn uitgevoerd en de stageverslagen.