Leerlingen ronden hun school af met een schooldiploma of certificaat

Leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs, die onderwijs volgen in het uitstroomprofiel dagbesteding of het arbeidsgerichte uitstroomprofiel, hebben recht om hun school af te ronden met een schooldiploma.
Het schooldiploma geeft geen instroomrecht in het vervolgonderwijs, maar is een prachtige erkenning voor de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).

Eisen voor het behalen van een diploma
Om een schooldiploma te ontvangen moet de leerling voldoen aan het examendossier, te behalen door:

Onderwijsdeelname
Een leerling heeft binnen zijn of haar mogelijkheden voldoende aan het onderwijs deelgenomen (inclusief stages), bij een aanwezigheid van tenminste 95% gedurende het laatste schooljaar. 

Het portfolio
Het portfolio bestaat uit vier onderdelen:
1. Praktijkvorming (arbeidstoeleiding en competenties)
2. Presentatie van ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’
3. Cognitieve vakken
4. Wonen, vrije tijd en burgerschapsvorming

Wanneer aan bovenstaande onderdelen is voldaan, volgt een uitnodiging voor het examengesprek.
 
Examengesprek
De leerling presenteert tijdens het examengesprek het portfolio. De presentatie en de presentatievorm zijn passend binnen de mogelijkheden van de leerling.
Er wordt dan stilgestaan bij wat hij of zij heeft geleerd en wat de plannen zijn voor de toekomst.

Klik hier om het examenreglement schooldiploma VSO uitstroomprofiel dagbesteding te downloaden.
Klik hier om het examenreglement schooldiploma VSO arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel te downloaden.
 
Wanneer alle onderdelen voldoende zijn doorlopen reiken we aan het einde van het schooljaar het schooldiploma uit!

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met uw vraag of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.