Ikec Hoorn Trigoon

Ruward & Workskills

Ruwardtest & WorkSkills

Als de leerling op school komt, nemen wij de Ruward test af.

Deze test geeft aan op welk niveau de leerling motorische vaardigheden beheerst en verder getraind moet worden.
Deze test herhalen wij op 15 à 16 jarige leeftijd en op dat moment is er een duidelijk beeld van de motorische vaardigheden die de leerling beheerst.

Tijdens het vak WorkSkills leren de leerlingen vaardigheden die van pas komen tijdens de toekomstige dagbestedings- of arbeidsplek.

Er wordt bijvoorbeeld geoefend met het op volgorde of op kleur leggen van materialen of het vast maken van onderdelen aan elkaar.