Beheersing van vaardigheden

Als de leerling op school komt, nemen wij de Ruward test af.
Bepaling van het niveau is belangrijk voor een goede opstart.
Deze test geeft aan op welk niveau de leerling motorische vaardigheden beheerst en verder getraind moet worden.

Deze test herhalen wij op 15 à 16 jarige leeftijd en op dat moment is er een duidelijk beeld van de motorische vaardigheden die de leerling beheerst.
Tijdens het vak WorkSkills leren de leerlingen vaardigheden die van pas komen tijdens de toekomstige dagbestedings- of arbeidsplek.
Er wordt bijvoorbeeld geoefend met het op volgorde of op kleur leggen van materialen of het vast maken van onderdelen aan elkaar.

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.