Ikec Hoorn Trigoon

Interne stage

Interne stage

Wanneer een leerling in de onderbouw zit, wordt gestart met het lopen van stages.

Vanuit een vertrouwde schoolsituatie doet de leerling ervaringen op en leert vaardigheden die nodig zijn om later extern stage te kunnen lopen.

Tijdens deze periode krijgen we een goed beeld van de leerling en zijn/haar mogelijkheden om kennis en vaardigheden toe te kunnen passen in een andere omgeving.

Tijdens een interne stage start de leerling met activiteiten in en rondom het klaslokaal. Naar mate de tijd vordert en de vaardigheden van de leerling toenemen, vindt de interne stage door het gehele schoolgebouw plaats.

Gedacht kan worden aan het ophalen van vies servies, het vullen van de kopieermachine en vullen van de afwasmachine. 

Om deel te nemen aan de interne stage zijn de volgende vaardigheden voorwaardelijk:
- De leerling kan in een andere setting dan het lokaal een taak uitvoeren.
- De leerling kan met verschillende/wisselende begeleiding omgaan.
- De leerling kan in een andere groepssamenstelling een taak uitvoeren.
- De leerling heeft een bepaalde mate van taakbesef.