Interne stage

Wanneer een leerling in de middenbouw zit, wordt gestart met het lopen van stages.
Vanuit een vertrouwde schoolsituatie doet de leerling ervaringen op en leert vaardigheden die nodig zijn om later extern stage te kunnen lopen.

Tijdens deze periode krijgen we een goed beeld van de leerling en zijn/haar mogelijkheden om kennis en vaardigheden toe te kunnen passen in een andere omgeving.
Tijdens een interne stage start de leerling met activiteiten in en rondom het klaslokaal. Naar mate de tijd vordert en de vaardigheden van de leerling toenemen, vindt de interne stage door het gehele schoolgebouw plaats.
Gedacht kan worden aan het ophalen van vies servies, het vullen van de kopieermachine en vullen van de afwasmachine. 

Om deel te nemen aan de interne stage zijn de volgende vaardigheden voorwaardelijk:
- De leerling kan in een andere setting dan het lokaal een taak uitvoeren.
- De leerling kan met verschillende/wisselende begeleiding omgaan.
- De leerling kan in een andere groepssamenstelling een taak uitvoeren.
- De leerling heeft een bepaalde mate van taakbesef.

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.