De leerlingen van de Stormvogel stromen uit naar dagbesteding, beschut werk, vrije bedrijf of MBO opleiding.

Iedereen die kan en wil werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder ondersteuning, valt onder de Participatiewet.
Met deze wet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of beperking die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan.
De leerlingen die de mogelijkheid hebben om betaald werk uit te voeren, kunnen bij het zoeken naar betaald werk ondersteuning vanuit de school en de gemeente krijgen.

Iedereen die kan en wil werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder ondersteuning, valt onder de Participatiewet. Met deze wet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of beperking die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan. De leerlingen die de mogelijkheid hebben om betaald werk uit te voeren, kunnen bij het zoeken naar betaald werk ondersteuning vanuit de school en de gemeente krijgen.


In deze video vind je meer informatie over de indicatie banenafspraak.Aanvragen van beschut werk, banenafspraak en Wajong voor leerlingen

Voor deze leerlingen kan beschut werk of een indicatie banenafspraak worden aangevraagd.
Als duidelijk is dat de leerling uitstroomt naar de dagbesteding kan wanneer hij/zij 18 jaar wordt de Wajong worden aangevraagd.
Ons advies is om pas als het duidelijk is wat zijn of haar mogelijkheden zijn, het aanvraagformulier in te vullen voor het integrale onderzoek naar duurzaam arbeidsvermogen door het UWV.
De stageleerkrachten kunnen hierbij ondersteunen.

Dit formulier is te vinden op de website van het UWV.

Het UWV gaat dan in een integrale beoordeling op arbeidsvermogen onderzoeken of een leerling wel of geen duurzaam arbeidsvermogen heeft.
Om in aanmerking te komen voor dit onderzoek moet deze indicatieaanvraag gedaan worden bij het UWV.
Als een leerling nu en in de toekomst geen mogelijkheden heeft om een vorm van (betaald) werk te verrichten, geen duurzaam arbeidsvermogen heeft, is het belangrijk om de Wajong aan te vragen bij het UWV.
De hoogte van de Wajong bedraagt 70% van het minimumloon.

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met uw vraag of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.