Ikec Hoorn Trigoon

Groepsstage

Groepsstage

In het laatste jaar van de middenbouw en het eerste jaar van de bovenbouw gaan de leerlingen op groepsstage.

Samen met een leerkracht of assistent gaat een groepje leerlingen aan het werk op diverse locaties in bedrijven of bij dagbestedingsplaatsen.


Om deel te nemen aan de groepsstage zijn de volgende vaardigheden voorwaardelijk:


- De leerling kan in een andere setting dan school een taak uitvoeren (evt. met begeleiding van school).

- De leerling kan met andere begeleiding en collega’s omgaan.
- De leerling kan een bekende taak zelfstandig afmaken.
- De leerling kan spullen van een ander, of apparaten waar je niet aan mag komen, met rust laten.
- De leerling heeft bij de interne stage laten zien dat hij/zij taken kan uitvoeren buiten het klaslokaal.