Tegemoetkoming studiekosten

Als leerlingen 18 jaar worden vervalt de kinderbijslag.
Een leerling kan vanaf het 18e jaar een tegemoetkoming voor de studiekosten 18+ aanvragen. De tegemoetkoming studiekosten is bedoeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan in het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen onafhankelijk van het inkomen van hun ouder(s)/verzorger(s) deze basistoelage.Het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming studiekosten 18+ is te vinden op www.duo.nl Onze school kan helpen met de aanvraag voor de tegemoetkoming. Ook is via de schoolmaatschappelijk werker een checklist ‘als mijn kind 18 wordt’ beschikbaar.

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.