In de bovenbouw gaan de leerlingen individueel op externe stage.

We maken gebruik van verschillende stageadressen, uiteenlopend van gefinancierde dagbesteding tot het vrije bedrijfsleven.
Bij de keuze voor de stageplek wordt gekeken naar de interesses en mogelijkheden van de leerling. Deze keuze wordt in overleg tijdens een trajectgesprek met ouder(s)/verzorger(s) gemaakt.
 
Tijdens het trajectgesprek worden de wensen en mogelijkheden van de leerling en de eventuele stageplek in kaart gebracht en afgestemd.
Wanneer er ruimte is op de afgesproken stageplek, zal de stageleraar samen met de leerling gaan kennis maken.
Er wordt een stagecontract ondertekend en er worden afspraken gemaakt over stagedagen, tijden en evt. vervoer.
Leerlingen die stagelopen bij de dagbesteding kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer. De leerling krijgt een stageboekje mee, waarin de vorderingen en werkzaamheden worden bijgehouden. 
We streven naar een stageperiode van een half jaar, omdat we hebben geleerd dat onze leerlingen tijd nodig hebben om te wennen. Na verloop van tijd laten ze meer van zichzelf zien en weten ze wat er van hen verwacht wordt. Vanaf dat moment wordt er meer zichtbaar en duidelijk in hun leerproces.

De stageleerkracht onderhoudt het contact met de stageplek en komt verschillende keren op stagebezoek voor een gesprek.
Hiervan wordt een evaluatieverslag gemaakt. Tijdens het traject houdt de stageleerkracht de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van de vorderingen en ervaringen van de leerling. De leerling loopt tijdens de gehele periode meerdere stages. De stageleerkracht kan ook ondersteunen bij het aanvragen van bijvoorbeeld een WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Om deel te nemen aan een externe stage, zijn de volgende vaardigheden minimaal voorwaardelijk:
- De leerling kan in een andere setting dan school een taak uitvoeren.
- De leerling kan met andere begeleiding en collega’s omgaan.
- De leerling kan een opdracht afmaken wanneer daar steeds duidelijke aanwijzingen voor worden gegeven.
- De leerling kan enkele minuten rustig wachten op hulp, nadat is aangegeven dat de hulp aanstaande is.
- De leerling kan leiding accepteren.
- De leerling kan een bekende taak zelfstandig afmaken.
- De leerling heeft bij de groepsstage/interne stage laten zien dat hij/zij zich staande kan houden binnen een werksetting.

Voor stages in het vrije bedrijf zijn aanvullende vaardigheden noodzakelijk, zoals het zelfstandig kunnen reizen naar een werkplek.

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.