Doel van stages

Leerlingen worden vanaf het begin voorbereid op hun uitstroom naar werk.
Daarnaast bereiden leerlingen zich tijdens de schoolperiode voor op het zo zelfstandig mogelijk wonen en vrijetijdsbesteding in onze samenleving.

Het gaat om de leerling, dus we kijken naar de specifieke mogelijkheden, behoeften en wensen. Bestaande vaardigheden worden in kaart gebracht en aan te leren vaardigheden worden aangeboden. Het gaat hierbij om algemene kennis, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden. 

Leerlingen worden begeleid naar het werken binnen de dagbesteding, een beschutte werkplek of het vrije bedrijf. Uiteindelijk streven we naar een match tussen de leerling en de uiteindelijke uitstroomplek.
Om dit te bereiken bieden we op de Stormvogel het vak WorkSkills, interne stages, groepsstages en externe stages aan.

Een leerling wordt in de bovenbouw ingedeeld bij een vaste stageleerkracht en heeft samen met andere leerlingen elke week een coachingsgesprek over de stage en alles wat daarbij komt kijken.
Wanneer een leerling aan de beurt is om externe stage te lopen, worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een trajectgesprek.

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.