Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt een school vast welke ondersteuning onze school kan bieden.
Het ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door personeel en de schoolleiding. Personeel, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van onze school. De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden, zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op school uitziet. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Ook beschrijft het wat er van de school verwacht kan worden.

Download hier het schoolondersteuningsprofiel.

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met uw vraag of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.