Ikec Hoorn Trigoon

Missie & visie

Missie & visie

Missie
VSO de Stormvogel biedt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking en aan leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking in de leeftijd van 12 tot en met in principe 18 jaar, en uiterlijk 20 jaar. Het onderwijs richt zich op het aanleren van kennis, vaardigheden en gedragingen, die nodig zijn voor het toekomstig functioneren in werk of dagbesteding en in het zo zelfstandig mogelijk functioneren ten aanzien van wonen, vrije tijd en burgerschap.


Visie
VSO de Stormvogel biedt onderwijs op maat, binnen de visie dat we uitgaan van de mogelijkheden van de leerling. Onze school realiseert een breed aanbod van onderwijsarrangementen zodat leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst. De cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling wordt optimaal gestimuleerd. Onze school bereidt de leerling voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in zijn omgeving, waarbij de ontwikkelingen in onze maatschappij nauwlettend worden gevolgd.