Missie en visie

Missie
Goede basis voor een prettige toekomst.
VSO de Stormvogel biedt onderwijs dat zich richt op het aanleren van kennis, vaardigheden en gedragingen, die nodig zijn voor het huidig en toekomstig functioneren op school, in werk of dagbesteding en in het zo zelfstandig mogelijk functioneren ten aanzien van wonen, werken, vrije tijd, (digitaal) burgerschap en vervolgonderwijs.  

Wij wensen voor onze leerlingen een zo gelukkig en zelfstandig mogelijk leven.  

Visie
We leren onze leerlingen praktische- en theoretische kennis en vaardigheden aan die passen bij het uitstroomperspectief.
We stimuleren de sociaal emotionele- en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
We houden rekening met beperkingen, trauma’s en behoeften van leerlingen, maar we gaan in alle gevallen vol voor maximale ontwikkeling en mogelijkheden. We leveren maatwerk waar dat wenselijk en mogelijk is. 
We zorgen ervoor dat de potentie van onze leerlingen maximaal tot ontwikkeling komt gedurende de schoolperiode, met het oog op de toekomst.    

Wij dragen als team van de Stormvogel maximaal bij aan dat ideaal door het beste onderwijs te geven dat past bij de kenmerken, behoeften en toekomstperspectieven van onze leerlingen. 


VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.