Trigoon

Samenwerking tussen ouders en school

Op de Stormvogel vinden wij het belangrijk om nauw samen te werken met ouders.

VSO de Stormvogel zet zich in voor een optimaal betrokken samenwerking met ouders.

 
Als school streven wij naar een veilige omgeving waarin leerlingen, ouders en leerkrachten op basis van wederzijds vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid op een respectvolle manier samen werken en communiceren met als uitgangspunt de totale ontwikkeling van de leerling.
 
Ouders mogen een optimale kwaliteit verwachten van het onderwijs, de begeleiding en de medewerkers.
De school verwacht betrokkenheid van ouders. Ouders zetten hun persoonlijke kwaliteit en deskundigheid als opvoeder in ten behoeve van de optimale ontwikkeling van hun kind.
 
Vanwege ons motto: ‘Partnerschap vraagt goede communicatie’ zijn er diverse contactmomenten. Dit werkt namelijk positief door in de ontwikkeling van leerlingen, de kwaliteit van het onderwijs en in het welbevinden van één ieder (Smit, 2012).
 
De contactmomenten zijn:
 
In de eerste 2 weken wordt er een (telefonisch) contactmoment gerealiseerd met alle ouders om te bespreken hoe hun zoon of dochter thuiskomt na een schooldag. Eventueel kunnen er nog andere aandachtspunten besproken worden.
 
Binnen zes weken na de start van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd in de groep voor een informatieavond over het onderwijsaanbod voor het komende schooljaar. Voor de herfstvakantie worden de ouders individueel uitgenodigd om gezamenlijk met de mentor van hun kind de doelen op te stellen en te bespreken waar komend schooljaar aan gewerkt gaat worden.
 
In februari worden de ouders uitgenodigd voor het OPP gesprek. Tijdens deze contactavond wordt het bijgestelde ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling besproken.
 
Aan het einde van het schooljaar vindt er een evaluatiegesprek plaats over het onderwijsaanbod en de individuele doelen. De ouders krijgen ook de gelegenheid om vakleerkrachten en/of paramedici te spreken over de ontwikkeling van hun kind.
 
De ouders worden tevens op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind(eren) door foto’s en berichten op een beveiligde sociale media omgeving, de maandelijkse nieuwsbrief op de website, de groeps- en voorlichtingsavonden, ouderavond verzorgd door de ouderraad. Bovendien is er een jaarlijkse aanvulling op de schoolgids vormgegeven in een jaarkalender.
 
De ouders kunnen meedenken, meepraten of meebeslissen door zich te organiseren binnen de medezeggenschapsraad of de ouderraad.
Daarnaast kunnen de ouders de school helpen bij diverse activiteiten zoals sportdagen, groepsactiviteiten, uitstapjes en excursies.
Verder is het te allen tijde mogelijk binnen te lopen en een afspraak te maken met de groeps- of vakleerkracht, de schoolmaatschappelijk werker, intern begeleider, teamleider of directeur.
 
 
Ouderraad

b-2.JPG?>

Nieuws

Lestijden en vakanties

  • Voorjaarsvakantie is vanaf  21  februari t/m 25 februari 2022
     
    Klik hier om alle vakanties te zien.

Extra informatie