Trigoon

Medezeggenschapsraad

Ouders en medewerkers zitten mee aan het stuur.

De Medezeggenschapsraad (mr) heeft een belangrijke rol in de school.
Veel besluiten die de directie van de school wil nemen, komen eerst aan de orde in de mr.
De leden van de mr hebben het recht om advies te geven of het recht op instemming.
Hierdoor kan de mr toezien op goed bestuur van de school.
 
Op dit moment zitten twee ouders en twee personeelsleden in de mr. De directeur is adviserend lid van de mr.
 
Om in de mr te komen kunnen ouders of personeelsleden zich verkiesbaar stellen. Dan wordt er gestemd en wie de meeste stemmen heeft gekregen neemt dan zitting in de mr.
Na maximaal drie jaar kan een mr lid zich opnieuw verkiesbaar stellen en moet er weer gestemd worden.
 
De vergaderingen van de mr zijn openbaar. Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Bel of mail ons dan.
 
 
Nieuwsbrief

Nieuws

Lestijden en vakanties

  • Voorjaarsvakantie is vanaf  21  februari t/m 25 februari 2022
     
    Klik hier om alle vakanties te zien.

Extra informatie