Verlof & verzuim

Verlof kan via het ingevulde formulier worden aangevraagd bij de directeur.
Het formulier moet met vermelding van de reden van het verlof worden ingeleverd.
De directeur mag maximaal 10 dagen verlof verlenen wanneer het familieomstandigheden betreft (huwelijk, ziekte, overlijden). Een langere periode kan alleen worden toegestaan door de leerplichtambtenaar in uw gemeente.
Extra vakantieverlof wordt alleen verleend als het i.v.m. de werksituatie van een van de ouder(s)/verzorger(s) slechts mogelijk is om buiten onze schoolvakanties op vakantie te gaan. In zo’n situatie is een werkgeversverklaring verplicht. De directie van de school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Download het formulier hier.

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met uw vraag of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.