Ikec Hoorn Trigoon

Trigoon bestuur

Trigoon bestuur

Stichting Trigoon kent een college van bestuur en een raad van toezicht.

Op deze wijze wordt voldaan aan de Code Goed bestuur voor het VO.
Het college van bestuur (cvb) wordt gevormd door
Jan van Berkum, voorzitter cvb  –  j.vanberkum@trigoon.wf 
De raad van toezicht bestaat uit leden die geen binding hebben met andere onderwijsorganisaties in de regio. Daarmee is hun onafhankelijkheid geborgd.
- Dhr. H.J. Lenting
- Dhr. M. Kobus
- Dhr. R. Rook
- Mw. Y. van Dijk
- Dhr. E. Bakker

Het college van bestuur en de scholen worden in hun werkzaamheden ondersteund door de medewerkers van het bestuursbureau. 
Adres bestuursbureau
Gording 124
1628 JG Hoorn
0229-548575
info@trigoon.wf