Samenwerkingsverband

Om voor iedere leerling uit West-Friesland een zo passend mogelijke onderwijsplek te realiseren, werken we met alle schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs samen in het Samenwerkingsverband West-Friesland. Gezien onze regionale functie werken wij ook samen met de samenwerkingsverbanden in Waterland, Hollands Kroon en Noord-Kennemerland. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de Toelatingscommissie van de diverse samenwerkingsverbanden bij het handelingsgericht toelaten van leerlingen. Vanuit de scholen in het samenwerkingsverband wisselen wij ook expertise uit, waarbij wij onze kennis op het terrein van diagnostiek, gedragsondersteuning en klassenmanagement kunnen inbrengen. 

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.