Ikec Hoorn Trigoon

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

Om voor iedere leerling uit West-Friesland een zo passend mogelijke onderwijsplek te realiseren.

Samenwerking
Werken we met alle schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs samen in het Samenwerkingsverband West-Friesland. Gezien onze regionale functie werken wij ook samen met de samenwerkingsverbanden in Waterland, Hollands Kroon en Noord-Kennemerland.

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de Toelatingscommissie van de diverse samenwerkingsverbanden bij het handelingsgericht toelaten van leerlingen. 
Vanuit de scholen in het samenwerkingsverband wisselen wij ook expertise uit, waarbij wij onze kennis op het terrein van diagnostiek, gedragsondersteuning en klassenmanagement kunnen inbrengen.