Leerlingenraad

In de leerlingenraad leren leerlingen problemen te bespreken, mee te denken over zaken die hen aangaan en zo meer betrokken te raken bij onze school. Leerlingen geven op deze manier gevraagd en ongevraagd advies, leren verder te kijken dan alleen hun eigen belangen en medeverantwoordelijkheid te dragen voor beslissingen die genomen worden.

Ze leren de belangen van alle leerlingen, ongeacht hun beperkingen, te vertegenwoordigen.
Daarnaast krijgen leerlingen informatie over allerlei zaken die op school gebeuren. Onze school wil zo up-to-date blijven in de belevingswereld van onze leerlingen en de mogelijkheid hebben om daarop in te spelen. 

Uit de diverse bouwen zitten in totaal zes leerlingen in de leerlingenraad, gekozen door de leerlingen zelf. Voorafgaand aan de verkiezingen hebben de kandidaten hun verkiezingsprogramma bekendgemaakt, hebben dat tegenover de leerlingen moeten verdedigen en vragen vanuit de groep moeten beantwoorden.

De leerlingenraad vergadert regelmatig. Tijdens de eerste bijeenkomst maakt de leerlingenraad een jaarplanning en brengt ze onderwerpen in. Tijdens de vergaderingen doen de leerlingen voorstellen. Dat kan zijn om de lessen beter te maken of om onze school leuker te maken. Daarbij valt te denken over meer materialen voor in de pauzes, of feesten voor de leerlingen.

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.