Contact met onze school

In de eerste twee weken van het schooljaar wordt er een (telefonisch) contactmoment gerealiseerd met alle ouder(s)/verzorger(s) om te bespreken hoe de leerling thuiskomt na een schooldag.
Binnen zes weken na de start van het schooljaar worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd in de groep, voor een informatieavond over het onderwijsaanbod voor het komende schooljaar.
Voor de herfstvakantie worden de ouder(s)/verzorger(s) individueel uitgenodigd om gezamenlijk met de mentor van hun kind de doelen op te stellen en te bespreken waar komend schooljaar aan gewerkt gaat worden. In februari worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor het OPP-gesprek. Tijdens deze contactavond wordt het bijgestelde ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling besproken. Aan het einde van het schooljaar vindt er een evaluatiegesprek plaats over het onderwijsaanbod en de individuele doelen. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen ook de gelegenheid om vakleerkrachten en/of overige ondersteuning te spreken over de ontwikkeling van hun kind.

Als ouder(s)/verzorger(s) buiten de geplande contactavonden behoefte hebben aan een gesprek over hun kind, kunnen zij contact leggen met de mentor.
Het is ook mogelijk dat ouder(s)/verzorger(s) het op prijs stellen de leerkracht en de assistent thuis te ontvangen. Van tevoren stellen wij samen het doel van het gesprek vast. Deze gesprekken thuis vinden plaats tussen 15.30 en 16.30 uur.

Informatiebronnen
Via de onderstaande kanalen worden ouder(s)/verzorger(s) van informatie voorzien over onze school:
* Kwieb-app, onze schoolapp voor ouder(s)/verzorger(s), het digitale ouderportaal
* Schoolgids (vast deel op de website en jaarkalender op papier)
* Stormvogeljournaal
* Mailcontact met ouder(s)/verzorger(s)
* Website


VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.