Commissie van begeleiding

Alle scholen voor speciaal onderwijs hebben een Commissie voor de Begeleiding (CvB).
Op onze school maken de directeur, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker en de orthopedagoog daar deel van uit. Tijdens de besprekingen schuiven ook de intern begeleiders, teamleiders, mentoren en assistenten aan van de leerlingen die worden besproken. De bespreking van een leerling gebeurt altijd met toestemming van ouder(s)/verzorger(s). De leden van de CvB brengen tijdens de besprekingen vanuit hun vakgebied de benodigde informatie in over de leerlingen en brengen advies uit over de ondersteuning die een leerling nodig heeft. 

De schoolarts
De schoolarts werkt bij de GGD en draagt zorg voor het uitvoeren van de Jeugdgezondheidszorg. De schoolarts maakt ook deel uit van de CvB van de school. Hierin heeft hij of zij een adviserende rol en een meedenkfunctie.

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.