We zijn ons bewust van de impact van ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een leerling.

We proberen specifieke begeleidings- en onderwijsbehoeften af te stemmen op de leerlingen.
Dat doen we door te kijken met een zogenaamde ‘traumabril’.
Kinderen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, vertonen soms gedrag waarvan ze zelf ook niet begrijpen waarom ze dat vertonen.

Dit gedrag is divers van aard: hyperactief gedrag, angstig gedrag, plotselinge woede-uitbarstingen, passief gedrag etc.

De relatie tussen de gedachten van de leerlingen, het gevoel en het gedrag (de cognitieve driehoek), wordt door de leerkrachten die traumasensitief lesgeven, op een rustige manier uitgelegd. Op die manier kan een leerling beter begrijpen dat ingrijpende gebeurtenissen een invloed kunnen hebben op hoe je je voelt, hoe je gedrag is en hoe je leert. Op die manier leren leerlingen hun eigen triggers te herkennen en een manier te vinden om hier mee om te gaan.

Een deel van het team van de Stormvogel is in het najaar van 2021 door Leonie Coppes getraind als trainers in traumasensitief lesgeven. Leonie Coppes geldt als expert op dit vakgebied. 

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met uw vraag of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.