TEACCH op de Stormvogel

TEACCH is de afkorting van Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren. 
TEACCH vindt zijn oorsprong in het begeleiden van mensen met autisme.
TEACCH is een manier van kijken naar leerlingen met autisme en andere leerlingen met behoefte aan extra structuur en aandacht voor hun omgeving. 

Wat merk je van TEACCH op de Stormvogel?

1. De omgeving is aangepast aan de leerling door: 
* Voorspelbaarheid door structuur in ruimte, werk en actviteiten 
* Visueel dagprogramma 
* Routine en flexibiliteit 
* Ondersteunende communicatie 
* Aangepaste instructie 
* Aangepast materiaal 

2. Vaardigheden welke worden aangeleerd: 
* Leren communiceren 
* Sociale vaardigheden aanleren in concrete situatie 

3. Er wordt aangesloten bij huidige vaardigheden en niet meer dan één variabele veranderd

4. Er wordt bij de interesse van de leerling aangesloten 

5. Er wordt gewerkt met een beloningssysteem: de Stormvogel euro's 

6. In ieder lokaal zijn TEACCH-hoekjes.

Dit zijn afgeschermde werkplekken voor leerlingen, om: 
* Afleiding te beperken 
* Een werkhouding te ontwikkelen 

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met uw vraag of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.