Ikec Hoorn Trigoon

Onderwijsarrangementen

Onderwijsarrangementen

Op de Stormvogel werken wij met onderwijsarrangementen, die het hele leerproces van een groep leerlingen beschrijven.

We kennen vier onderwijsarrangementen:
- Intensief
- Basis 1
- Basis 2
- Verdiept


Bij elk van deze arrangementen geven we een uitgebreide beschrijving van schoolklimaat, pedagogisch handelen, didactisch handelen, leerstofaanbod, leertijd en klassenmanagement. Op deze wijze proberen wij ons onderwijs aan de leerlingen zoveel mogelijk op maat aan te bieden.


Het intensieve arrangement wordt aangeboden bij de begeleide leerweg.
Het basisarrangement 1 wordt aangeboden bij de begeleide en gemengde leerweg.
Het basisarrangement 2 wordt aangeboden bij de gemengde en de arbeidsgerichte leerweg.
Het verdiepte arrangement wordt aangeboden bij de arbeidsgerichte leerweg.