Op de Stormvogel verdelen wij leerlingen naar leeftijd over drie bouwen en arrangementen.

Onderbouw
Deze bouw is voor de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar
Middenbouw
Deze bouw is voor de leerlingen in de leeftijd van 14 tot 16 jaar
Bovenbouw
Deze bouw is voor de leerlingen van 16 tot 18 jaar, en uiterlijk tot 20 jaar.
Het onderwijs binnen de drie bouwen is gericht op de uitstroomprofielen.

De klassen zijn ingedeeld naar de volgende uitstroomprofielen:
• Uitstroom naar dagbesteding (onbetaald werk);
• Uitstroom naar betaald werk in een aangepaste werkomgeving;
• Uitstroom naar beschut werk via WerkSaam;
• Uitstroom naar betaald werk op een reguliere arbeidsplaats;
• Uitstroom naar een mogelijke vervolgopleiding (MBO entree). 

Binnen de bouwen (op leeftijd), worden leerlingen geplaatst in een leerweg
De begeleide leerweg
Deze leerweg is voor de leerlingen, die zullen uitstromen naar onbetaald werk (belevingsgerichte, taakgerichte of arbeidsgerichte dagbesteding).
De gemengde leerweg
Deze leerweg is voor de leerlingen die zullen uitstromen naar onbetaald werk (dagbesteding) of betaald werk (in een aangepaste werkomgeving).
De arbeidsgerichte leerweg
Deze leerweg is voor leerlingen die zullen uitstromen naar betaald werk (in een aangepaste werkomgeving of in het reguliere bedrijfsleven), of doorstromen naar een vervolgopleiding (MBO-entree). 

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.