Onderwijs in schema

Wij werken in drie verschillende leerwegen: begeleide leerweg, gemengde leerweg en arbeidsgerichte leerweg.

Begeleide leerweg Gemengde leerweg Arbeidsgerichte leerweg
Onderbouw: 12-14 jaar
Middenbouw: 14-16 jaar
Bovenbouw: 16-18 jaar, uiterlijk 20 jaar
Onderbouw: 12-14 jaar
Middenbouw: 14-16 jaar
Bovenbouw 16-18 jaar, uiterlijk 20 jaar
Onderbouw: 12-14 jaar
Middenbouw: 14-16 jaar
Bovenbouw 16-18 jaar, uiterlijk 20 jaar
Intensief arrangement 
Basisarrangement 1
Basisarrangement 1
Basisarrangement 2
Basisarrangement 2
Verdiept arrangement
Streefniveau* Intensief arrangement: 6 
Streefniveau* Basisarrangement 1: 8
Streefniveau* Basisarrangement 1: 8
Streefniveau* 
Basisarrangement 2: 9
Streefniveau*
Basisarrangement 2: 9
Streefniveau*
Verdiept arrangement: 11
Uitstroom:

Taakgerichte- en arbeidsgerichte dagbesteding
Uitstroom:

Arbeidsgerichte dagbesteding en beschut werk 
Uitstroom:

Beschut werk, reguliere arbeidsplaats en vervolgonderwijs (MBO-1) 


*Bij alle uitstroomprofielen hebben wij het onderwijsaanbod in kerndoelen vertaald. Deze kerndoelen zijn opgedeeld in leergebiedoverstijgende en specifieke doelen. Deze kerndoelen zijn vertaald in leerlijnen, die we op niveau aanbieden aan de leerlingen. Er zijn 12 niveaus, oplopend in moeilijkheidsgraad.

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.