Ikec Hoorn Trigoon

Groepsgrootte

Groepsgrootte

De groepen bestaan uit gemiddeld 14 leerlingen met een of twee vaste mentoren.

Regelmatig wordt een klassenassistent aan de klas gekoppeld.


Tijdens de vaklessen wordt de groep gesplitst.
In de bovenbouw zijn de klassen groter aangezien er elke dag een aantal leerlingen op stage is.