Wilt u uw zoon of dochter aanmelden?

Met het door u ingevulde toestemmingsformulier kan het dossier worden opgevraagd bij de huidige school van uw zoon of dochter.

Het ingevulde toestemmingsformulier kan afgegeven worden bij de Stormvogel of digitaal worden ingestuurd per mail naar ons e-mailadres: info@vsodestormvogel.nl 

Download het toestemmingsformulier (pdf).

Na bestudering van het dossier, een gesprek met onze school en een observatie van uw kind, wordt de informatie voorgelegd aan de Commissie voor Begeleiding (CvB). De CvB is tevens de toelatingscommissie van de Stormvogel.

Toelaatbaarheidsverklaring 
Bij een positief besluit van de CvB kan een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband. Pas na de toekenning van een TLV is het zeker dat uw zoon of dochter kan worden toegelaten op de Stormvogel. Op dat moment ontvangt u ook een inschrijfformulier van ons. U ontvangt van het samenwerkingsverband bericht over de toekenning van de TLV. Als de CvB concludeert dat plaatsing op de Stormvogel niet voldoende aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw zoon of dochter, dan wordt dit aan u kenbaar gemaakt. Daarbij wordt een advies uitgebracht over een beter passende school of plek.
Als de TLV wordt toegekend, is het zeker dat uw zoon of dochter naar school mag op de Stormvogel. Vanaf dat moment gaan we afspraken maken over de nadere kennismaking.

Voor de zomervakantie is er een „wen-ochtend‟ voor de nieuwe leerlingen.


Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.