Ikec Hoorn Trigoon

Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Activiteiten die belangrijk zijn voor uw kind, maar die niet in het schoolbudget zitten, betalen we uit het Ouderfonds. Denk hierbij aan het Sinterklaas- en Kerstfeest en de disco. 

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op € 20,00.
In een regulier schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage €30,00.


Uw kind kan meedoen aan alle activiteiten, ook als u deze bijdrage niet kunt missen. Als u deze vrijwillige ouderbijdrage niet kunt betalen, neem dan contact op met Stichting Leergeld West-Friesland.
U kunt de ouderbijdrage betalen via iDeal in de KWIEB-app, de ouder-app van onze school.