Ikec Hoorn Trigoon

Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is i.v.m. de annulering van diverse activiteiten, vastgesteld op €15,00.
In een regulier schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage €30,00.
In principe wordt jaarlijks voor alle leerlingen van de Stormvogel een werkweek georganiseerd. Indien de werkweek georganiseerd kan worden, wordt er een vrijwillige ouderbijdrage van €250,00 gevraagd.
In de bovenbouw reizen de leerlingen naar Duitsland. Voor de werkweek voor de bovenbouw wordt € 400,00 in rekening gebracht.