Vrijwillige ouderbijdrage

Activiteiten die belangrijk zijn voor uw kind, maar die niet in het schoolbudget zitten, betalen we uit het ouderfonds. Denk hierbij aan het Sinterklaas- en Kerstfeest en de disco. 

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op € 20,00.
In een regulier schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage €30,00.
Uw kind kan meedoen aan alle activiteiten, ook als u deze bijdrage niet kunt missen. Als u deze vrijwillige ouderbijdrage niet kunt betalen, neem dan contact op met Stichting Leergeld West-Friesland.
U kunt de ouderbijdrage betalen via iDeal in de KWIEB-app, de ouder-app van onze school.

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.