Vrijwillige ouderbijdrage

Buitenschoolse activiteiten zoals excursies naar musea en schoolreizen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. De kosten die daarmee samenhangen, worden betaald door school.

Er wordt vanaf het schooljaar 2023-2024 geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s), omdat we kansengelijkheid belangrijk vinden. Uw kind kan meedoen aan alle activiteiten die door de school georganiseerd worden.

Wilt u toch een vrijwillige bijdrage storten in onze 'kansen gelijkheid pot'? Daar zijn wij ontzettend blij mee!
U kunt geld overmaken naar rekeningnummer NL55 RABO 0368 4956 63, t.n.v. Stichting Trigoon. Wij gebruiken dit geld voor de financiering van extra activiteiten voor al onze leerlingen. 

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.