Ikec Hoorn Trigoon

Verlof & verzuim

Verlof & verzuim

Verlof kan via het ingevulde formulier worden aangevraagd bij de directeur. Het formulier moet met vermelding van de reden van het verlof worden ingeleverd. 
De directeur mag maximaal 10 dagen verlof verlenen wanneer het familieomstandigheden betreft (huwelijk, ziekte, overlijden). Een langere periode kan alleen worden toegestaan door de leerplichtambtenaar in uw gemeente.

Extra vakantieverlof wordt alleen verleend als het i.v.m. de werksituatie van een van de ouder(s)/verzorger(s) slechts mogelijk is om buiten onze schoolvakanties op vakantie te gaan. In zo’n situatie is een werkgeversverklaring verplicht. De directie van de school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.