Trigoon

Verlof en verzuim

Wilt u uw zoon of dochter afmelden wegens ziekte of een andere reden? Bel ons dan tussen 08.00 uur en 8.30 uur.

Wanneer de leerling een dag verlof aan wil vragen, moet hij/zij een daarvoor bestemd formulier gebruiken wat op school te verkrijgen is. Dit formulier moet met vermelding van de reden van het verzuim bij de directeur worden ingeleverd. Deze geeft wel/geen toestemming voor deze aanvraag.
 
De directeur mag maximaal 10 dagen verlof verlenen wanneer het familie omstandigheden betreft (huwelijk, ziekte, overlijden).
 
Een langere periode kan alleen worden toegestaan door de leerplichtambtenaar in uw gemeente.
 
Extra vakantieverlof wordt alleen dan verleend als het i.v.m. de werksituatie van een van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties om op vakantie te gaan. In zo’n situatie is een werkgeversverklaring verplicht.
De directie van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim.
 
Wilt u verlof aanvragen voor uw zoon of dochter?
Klik dan hier voor het formulier.
 
Leerlingenvervoer

img-1900.jpg?>

Nieuws

Lestijden en vakanties

  • Voorjaarsvakantie is vanaf  21  februari t/m 25 februari 2022
     
    Klik hier om alle vakanties te zien.

Extra informatie