Veiligheidsbeleid

Onder het algemeen veiligheidsbeleid vallen enerzijds de voorzieningen om de fysieke veiligheid van leerlingen en het team te waarborgen en anderzijds de maatregelen om de leerlingen te beschermen tegen sociale onveiligheid. Een van de taken van de school is o.a. het positief sociaal gedrag van de leerlingen te bevorderen binnen en buiten de lessen. 
Dit doen wij door de implementatie van PGO, positieve gedragsondersteuning. Met PGO visualiseren we wenselijk gedrag in diverse situaties.
Onze school kent een aantal functionarissen die mede het veiligheidsbeleid binnen onze school gestalte geven: Arbo-coördinator, preventiemedewerker, Hoofd Bedrijfs Hulp Verlener en de Bedrijfs Hulp Verleners (BHV).

Het veiligheidsbeleid bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:
* Op school is het BHV-plan aanwezig en ter inzage;
* Onze school houdt een ongevallenregistratie bij;
* De ouder(s)/verzorger(s) geven middels een formulier toestemming aan de school om medicatie aan hun kind te verstrekken;
* Om de vier jaar wordt er een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld;
* We hanteren het protocol gedragsregels en afspraken voor de leerlingen;
* De assistenten zijn d.m.v. externe scholing bevoegd en bekwaam om voorbehouden medische handelingen uit te voeren;
* De BHV-ers volgen jaarlijks een herhalingscursus;
* Er is een Trigoonbreed anti-pest protocol opgesteld waar naar gehandeld wordt;
* Er is een digitaal veiligheidsplan en er is een protocol opgesteld waar naar gehandeld wordt.

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met uw vraag of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.