Ikec Hoorn Trigoon

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (verwijzen naar SOP document) legt een school vast welke ondersteuning onze school kan bieden.

Het ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door personeel en de schoolleiding. Personeel, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van onze school. De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden, zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op school uitziet. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Ook beschrijft het wat er van de school verwacht kan worden.

Download het schoolondersteuningsprofiel in pdf.