Trigoon

Schoolondersteuningsprofiel     

Het SOP

 
In het schoolondersteuningsprofiel legt een school vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door personeel en de schoolleiding. Personeel, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. 
De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden, zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op school uitziet. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Ook beschrijft het wat er van de school verwacht kan worden. 
 
Het schoolondersteuningsprofiel dan VSO De Stormvogel is onlangs herzien. Na de MR-vergadering in januari 2021 zal de definitieve versie van het schoolondersteuningsprofiel te vinden zijn op deze website.
 
 Download hier ons SOP
    

22.jpg?>

Nieuws

Lestijden en vakanties

  • Voorjaarsvakantie is vanaf  21  februari t/m 25 februari 2022
     
    Klik hier om alle vakanties te zien.

Extra informatie