Protocol Sociale Media

Sociale media vormen een verzamelbegrip voor online platforms waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de noemer sociale media worden onder andere weblogs of blogs, WhatsApp, videosites als YouTube en sociale netwerken als Facebook, Twitter en Instagram geschaard.

Via deze media worden verhalen, kennis, ervaringen en beeld en/of geluidmateriaal gedeeld.
Sociale media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de Stormvogel. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van onze school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden dient bewust met de sociale media omgegaan te worden. Essentieel is dat de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media tegenover alle betrokkenen de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen. De Stormvogel vindt het noodzakelijk dat haar medewerkers, leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media en heeft dit protocol opgesteld om eenieder die bij de Stormvogel betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Download het social media protocol

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.