Heeft u een klacht?

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen komen soms voor. Deze leggen we vaak in onderling overleg bij. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er.

Heeft u een klacht?
Neem dan contact op met Kristin Renooij, directeur van de Stormvogel (info@vsodestormvogel.nl).

Komen we er samen niet uit?
Klik hier voor de klachtenprocedure van Trigoon.

Nog niet gelukt?
U kunt ook contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon. Klik hier voor meer informatie.

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.