Ikec Hoorn Trigoon

Financiën 18+

Financiën 18+

Tegemoetkoming studiekosten

Als leerlingen 18 jaar worden vervalt de kinderbijslag.
Een leerling kan vanaf het 18e jaar een tegemoetkoming voor de studiekosten 18+ aanvragen. De tegemoetkoming studiekosten is bedoeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan in het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen onafhankelijk van het inkomen van hun ouder(s)/verzorger(s) deze basistoelage.
 
Het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming studiekosten 18+
is te vinden op www.duo.nl. Onze school kan helpen met de aanvraag voor de tegemoetkoming. Ook is via de schoolmaatschappelijk werker een checklist ‘als mijn kind 18 wordt’ beschikbaar.