Ikec Hoorn Trigoon

Corona

Corona

Bij de Stormvogel volgen we de richtlijnen van het RIVM.

We houden ons aan de basisregels (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels) om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan.

Als een leerling positief getest wordt op het coronavirus, vragen we de ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij zullen de ‘nauwe’ contacten hierover informeren middels de onderstaande informatie van het RIVM. 

Informatiebrief voortgezet onderwijs - klasgenoten | LCI richtlijnen (rivm.nl))

Ook staan wij in contact met de GGD Hollands Noorden over coronameldingen.
De beslisboom 12+ kan gebruikt worden om te bepalen of een leerling naar school kan of niet.