Trigoon

Hoe werken wij continu aan onze deskundigheid

Wij werken en leren samen en wij stralen dit uit naar onze leerlingen, ouders en samenwerkingspartners.

Doelen van ons personeelsbeleid zijn:
 
- maximale professionele ontwikkeling van alle medewerkers
- autonome medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk
- integrale samenwerking met andere disciplines binnen en buiten de school
- flexibele medewerkers, die inzetbaar zijn in meerdere leerwegen
 
Bevoegd en bekwaam
 
Op de Stormvogel werken wij doorlopend aan professionalisering. Wij hanteren de uitgangspunten van de cao po, de wet BIO en de wet BIG.
 
- Alle leerkrachten zijn bevoegd.
- Bovendien wordt van de groepsleerkrachten verwacht dat zij een Master EN (geheel of in modules) of een HBO+ opleiding gevolgd hebben of volgen.
- Van de startende leerkracht wordt verwacht dat hij binnen drie jaar deze opleiding heeft afgerond. In bepaalde gevallen is deelkwalificatie mogelijk. 
- De klassenassistenten kunnen medische handelingen verrichten en volgen de door de wet vereiste nascholing.
- Voor de leden van het managementteam en de ondersteunende professionals geldt dat zij bevoegd zijn en de voorgeschreven nascholing volgen.
 
 
Scholingsbeleid
 
Op de Stormvogel werken wij planmatig aan deskundigheidsontwikkeling. Dit doen wij op de volgende wijze:
- Een aantal verplichte studiedagen en studie/werk-momenten
- De ontwikkeling van een stichting-breed nascholingsaanbod
- Het benutten van de lerarenbeurs
- Het faciliteren van individuele nascholing op basis van het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) van de medewerkers
 
Gesprekkencyclus
 
De gesprekkencyclus bestaat uit drie onderdelen:
functioneringsgesprek, POP gesprek
voortgangsgesprek
beoordelingsgesprek
Bij het voeren van de gesprekken geven en ontvangen wij feedback en maken wij afspraken over de begeleiding van medewerkers. Ook flitsbezoeken en het houden van intervisiegesprekken passen in onze lerende organisatie.

Nieuws

Lestijden en vakanties

  • Voorjaarsvakantie is vanaf  21  februari t/m 25 februari 2022
     
    Klik hier om alle vakanties te zien.

Extra informatie