Trigoon

De Stormvogel als regiovoorziening

Samen met gemeenten en zorginstellingen krijgen we veel voor elkaar!

Samen voor passend onderwijs!

Wij werken samen in het Samenwerkingsverband West-Friesland, met schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs om voor iedere leerling uit West-Friesland een zo passend mogelijke onderwijsplek te realiseren. Gezien onze regionale functie werken wij ook samen met de samenwerkingsverbanden in Waterland, Hollands Kroon en Noord-Kennemerland.
Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de Toelatingscommissie bij het handelingsgericht toelaten van leerlingen. Vanuit de scholen in het samenwerkingsverband wisselen wij ook expertise uit, waarbij wij onze kennis op het terrein van diagnostiek, gedragsondersteuning en klassenmanagement kunnen inbrengen.
 
 
Missie en Visie

Nieuws

Lestijden en vakanties

  • Voorjaarsvakantie is vanaf  21  februari t/m 25 februari 2022
     
    Klik hier om alle vakanties te zien.

Extra informatie