Trigoon

De kwaliteit van ons onderwijs

Alleen het beste is goed genoeg voor uw zoon of dochter.

Kwaliteit

Kwaliteitszorg vindt plaats volgens de cyclische PDCA aanpak.
- Wij borgen en bewaken de afspraken die wij jaarlijks maken in ons activiteitenplan
- Wij werken planmatig aan de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit waarbij wij rekening houden met de actuele ontwikkelingen en ontwikkelingen in de leerling-populatie
 
Plannend werken
Het onderwijsaanbod wordt gepland met de CED leerlijnen. De school heeft een eindprognose en een prognose per leeftijdsgroep per onderwijsarrangement vastgesteld op basis van de eerder behaalde resultaten van de leerlingen.
Met behulp van de “Foto van de school” wordt zichtbaar hoe het niveau van functioneren van de leerling zich verhoudt tot de prognose. Het niveau van de leerlijnen dat passend is voor de leeftijdsgroep is de basis voor het onderwijsaanbod in de groep.
Twee maal per jaar bepalen de leerkrachten het werkelijke niveau op de leerlijnen van de leerlingen. Het onderwijsaanbod wordt middels stapelen en dispenseren aan het functioneren van de leerlingen aangepast om het niveau van de prognose per leeftijdsgroep te behalen.
 
De vorderingen van de leerlingen worden jaarlijks gemeten met onderstaande citotoetsen:
ZML toets mondelinge taal
ZML toets getallen en bewerkingen
Citotoets speciale leerlingen; spelling
Citotoets speciale leerlingen; begrijpend lezen
Citotoets speciale leerlingen; technisch lezen
Citotoets speciale leerlingen; rekenen/wiskunde
 
Wij meten jaarlijks de sociale veiligheid en tweejaarlijks de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Hierbij nemen wij cyclisch alle indicatoren van de inspectie onder de loep.
 
Wij evalueren hiermee ons onderwijsaanbod voortdurend en wij analyseren en reflecteren, waardoor wij de kwaliteit van onderwijs kunnen borgen, verbeteren en verhogen.
 
Het team / medewerkers

m.JPG?>

Nieuws

Lestijden en vakanties

  • Voorjaarsvakantie is vanaf  21  februari t/m 25 februari 2022
     
    Klik hier om alle vakanties te zien.

Extra informatie