Aanmelding VSO de Stormvogel

Zoekt u een school voor uw zoon of dochter? 

Dat kan in de volgende stappen:

Stap 1. Kennismaking met de school

U kunt een afspraak maken met de directeur voor een gesprek en voor een rondleiding door de school.

U krijgt een indruk van de school en u kunt daarna beter besluiten of u uw zoon of dochter wilt aanmelden. U kunt hiervoor de formulieren meekrijgen.

Contactgegevens:

Wiel van Ginneken             (directeur)

Van Oostzanenstraat 11

1624 GJ  Hoorn

info@vsodestormvogel.nl

0229-548560 

Stap 2. Aanmelding

Wanneer u besluit om uw zoon of dochter bij ons aan te melden stuurt u ons uiterlijk vóór 15 mei:        

•        De ingevulde inschrijfformulieren

•        Kopie legitimatiebewijs (paspoort, ID kaart – eventueel uittreksel basisadministratie gemeente -) van leerling en ouder(s)/verzorger(s) bijvoegen

         Van de huidige school stuurt u mee:

•        OPP (ingevuld door huidige school) en groeidocument als dat er is

•        Rapportage IQ-meting (niet ouder dan 5 jaar (WISC-III, SON, etc.)

•        Didactische overzichten

•        Overzicht van ingezette hulp/contactpersonen. Indien aanwezig rapportage hiervan (diagnostiek, voortgangsrapportage, evaluatie behandelplan, etc.)

•        Evt. overige belangrijke informatie

U kunt deze gegevens sturen of mailen naar:

info@vsodestormvogel.nl  of m.dol@vsodestormvogel.nl

t.a.v. M. Dol (orthopedagoog)     

Van Oostzanenstraat 11

1624 GJ  Hoorn 

Stap 3.  Compleet maken van het aanmeldingsdossier (intake)

Wanneer er nog informatie nodig is, vraagt de V(S)O-school gegevens/dossier van de leerling op.

Mogelijk wordt u met uw zoon of dochter uitgenodigd voor een intakegesprek.  

Stap 4.  Beoordeling van de aanvraag

De Commissie voor de Begeleiding (tevens toelatingscommissie) van de Stormvogel doet dossieronderzoek en besluit of uw zoon of dochter toelaatbaar is tot VSO de Stormvogel.

Stap 5. U ontvangt van ons het bericht of uw zoon of dochter bij ons plaatsbaar is  

Zo ja:

De V(S)O-school vraagt bij een positief besluit een TLV aan bij het Samenwerkingsverband. Soms wordt u hiervoor door de Toelatingscommissie onderwijs (TCO) uitgenodigd voor een gesprek.

Zo nee:

Als wij van mening zijn dat plaatsing op VSO de Stormvogel niet voldoende aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter, nodigen wij u uit voor een gesprek, waarin wij ook met u nagaan hoe wij kunnen ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing, mogelijk in samenwerking met het Samenwerkingsverband. 

Stap 6. Bericht over de toekenning van de TLV

U ontvangt van het samenwerkingsverband bericht over het besluit.

Stap 7. Als de TLV wordt toegekend,  is het zeker dat uw zoon of dochter naar school mag op De Stormvogel

Vanaf nu gaan we afspraken maken over de nadere kennismaking.

U ontvangt als ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging voor een kennismakingsavond vóór de zomervakantie. Uw zoon of dochter maakt tijdens die avond kennis met onze vaklessen en met de vakleerkrachten. De ouders krijgen informatie over de school en een rondleiding.